top of page
Search
  • Writer's pictureJ. Verhoeven

Even voorstellen: bestuur Stichting Openluchtspel Oploo


Bestuur Stichting Openluchtspel Oploo

De Stichting Openluchtspel Oploo (SOO), die in mei 2016 werd opgericht, stelt zich ten doel om in en rond Oploo podiumkunsten in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te doen uitvoeren.

De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door het met regelmaat (theater-)voorstellingen te ontwikkelen en te doen opvoeren in het dorp Oploo of de directe omgeving. Deze voorstellingen worden bij voorkeur geënsceneerd in de openlucht, met zo veel mogelijk amateur-spelers uit de contreien van Oploo.

Een afgeleid doel van de stichting is het werken aan de ontwikkeling van een traditie van volkstheater in de openlucht. De voorstellingen moeten op zich bijdragen aan een opwaardering van de traditie van deze vorm van volkstheater. Om deze doelen te verwezenlijken zet de stichting zich in om maximale medewerking te verkrijgen van de overheid, het bedrijfsleven en particulieren.

De Stichting Openluchtspel Oploo is de natuurlijke opvolger van het Comité Openluchtspel Oploo, dat in 1991 werd opgericht als ‘regiegroep’ om in Oploo toneelvoorstellingen in de openlucht te organiseren. Onder leiding van het comité werd in 1992 het openluchtspel ‘Toon d’n dwerg’ opgevoerd en in 1999 het openluchtspel ‘De Heeren van Oploo’.

Bestuur en contactgegevens

Voorzitter: Nicole van Hoof Secretaris: Henny Lenkens Penningmeester: Tijs Kuijpers Bestuurslid: Jet Lenkens Bestuurslid: Geert-Jan Jansen

67 views0 comments
bottom of page