top of page
Search
  • Writer's pictureJ. Verhoeven

Even voorstellen: de regiegroep


De Stichting Openluchtspel Oploo is voor de productie van ‘In de schaduw van de rômfabriek’ een uniek samenwerkingsverband aangegaan met drie toneelverenigingen in de gemeente Sint Anthonis: Toneelvereniging Doekmaroploo (Oploo), Toneelvereniging Kakelbond (Ledeacker) en Toneelvereniging Westerbeek. Juist deze drie clubs zijn benaderd, omdat de betreffende dorpen in de Tweede Wereldoorlog ook tot het werkgebied van de toenmalige zuivelfabriek behoorden.

Samen met de drie toneelclubs heeft de Stichting Openluchtspel Oploo een Regiegroep in het leven geroepen. De Regiegroep vervult in de aanloop naar de opvoeringen in september 2017 de rol van trekker. In dit forum vindt besluitvorming plaats over de organisatie van het openluchtspel, de taakverdeling en financiering. Ook worden vanuit deze groep elf commissies aangestuurd.

De Regiegroep bestaat uit de vijf bestuursleden van de Stichting Openluchtspel Oploo, aangevuld met vertegenwoordigers van de toneelclubs uit Oploo, Ledeacker en Westerbeek. In totaal telt de Regiegroep twaalf leden. Het secretariaat wordt gevoerd vanuit de Stichting Openluchtspel Oploo.

Voorzitter: Nicole van Hoof Secretaris: Henny Lenkens Penningmeester: Tijs Kuijpers Lid regiegroep: Jet Lenkens Lid regiegroep: Geert-Jan Jansen Lid regiegroep: Wim Strolenberg Lid regiegroep: Marjan Thijs Lid regiegroep: Rick van Tienen Lid regiegroep: Lidy Raaijmakers Lid regiegroep: Gerry Jacobs Lid regiegroep: Sjaak van den Oever

128 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page