top of page

Regiegroep

Regiegroep In de schaduw van de rômfabriek

De Stichting Openluchtspel Oploo is voor de productie van ‘In de schaduw van de rômfabriek’ een uniek samenwerkingsverband aangegaan met drie toneelverenigingen in de gemeente Sint Anthonis:  Toneelvereniging Doekmaroploo (Oploo), Toneelvereniging Kakelbond (Ledeacker) en Toneelvereniging Westerbeek. Juist deze drie clubs zijn benaderd, omdat de betreffende dorpen in de Tweede Wereldoorlog ook tot het werkgebied van de toenmalige zuivelfabriek behoorden.

Samen met de drie toneelclubs heeft de Stichting Openluchtspel Oploo een Regiegroep in het leven geroepen. De Regiegroep vervult in de aanloop naar de opvoeringen in september 2017 de rol van trekker. In dit forum vindt besluitvorming plaats over de organisatie van het openluchtspel, de taakverdeling en financiering. Ook worden vanuit deze groep elf commissies aangestuurd.

 

De Regiegroep bestaat uit de vijf bestuursleden van de Stichting Openluchtspel Oploo, aangevuld met vertegenwoordigers van de toneelclubs uit Oploo, Ledeacker en Westerbeek. In totaal telt de Regiegroep twaalf leden. Het secretariaat wordt gevoerd vanuit de Stichting Openluchtspel Oploo.

 

De regiegroep bestaat uit de volgende personen:

Nicole van Hoof - voorzitter

Henny Lenkens - secretaris
Tijs Kuijpers - penningmeester
Jet Lenkens - lid
Geert-Jan Jansen - lid
Wim Strolenberg - lid       
Marjan Thijs - lid
Rick van Tienen - lid
Lidy Raaijmakers - lid
Gerry Jacobs - lid
Sjaak van den Oever - lid

bottom of page