top of page

De stichting

Bestuur Stichting Openluchtspel Oploo

De Stichting Openluchtspel Oploo (SOO), die in mei 2016 werd opgericht, stelt zich ten doel om in en rond Oploo podiumkunsten in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te doen uitvoeren. 
De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door het met regelmaat (theater-)voorstellingen te ontwikkelen en te doen opvoeren in het dorp Oploo of de directe omgeving. Deze voorstellingen worden bij voorkeur geënsceneerd in de openlucht, met zo veel mogelijk amateur-spelers uit de contreien van Oploo. 

 

Een afgeleid doel van de stichting is het werken aan de ontwikkeling van een traditie van volkstheater in de openlucht. De voorstellingen moeten op zich bijdragen aan een opwaardering van de traditie van deze vorm van volkstheater. Om deze doelen te verwezenlijken zet de stichting zich in om maximale medewerking te verkrijgen van de overheid, het bedrijfsleven en particulieren.

 

De Stichting Openluchtspel Oploo is de natuurlijke opvolger van het Comité Openluchtspel Oploo, dat in 1991 werd opgericht als ‘regiegroep’ om in Oploo toneelvoorstellingen in de openlucht te organiseren. Onder leiding van het comité werd in 1992 het openluchtspel ‘Toon d’n dwerg’ opgevoerd en in 1999 het openluchtspel ‘De Heeren van Oploo’.
 

Bestuur en contactgegevens

 

Nicole van Hoof - voorzitter
Henny Lenkens - secretaris
Tijs Kuijpers - penningmeester
Jet Lenkens - lid
Geert-Jan Jansen - lid

 

Update juni 2018:

Het bestuur van de Stichting Openluchtspel Oploo heeft de taken en middelen overgedragen aan een nieuw bestuur, dat zich volledig toelegt op de programmering van het openluchttheater ‘De Speultuin’ in Oploo. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Jos Verbeeten - voorzitter 

Jacqueline Verhofstad - secretaris 

Haida Hubers - penningmeester 

Voor meer informatie over het programma van het openluchttheater kijk op www.graancirkeloploo.nl.

bottom of page