top of page
Search
  • Writer's pictureJ. Verhoeven

Buren van openluchtspel geïnformeerd


De rômfabriek tussen Oploo en Sint Anthonis

Hoewel pas in september 2017 in de buurschap Sambeekse Hoek het grote openluchtspel ‘In de schaduw van de rômfabriek’ wordt opgevoerd, vond de organisatie het belangrijk om de omwonenden ruim op tijd te informeren over de plannen.

Dat gebeurde bij de familie Pluk, die hun woonkamer gastvrij openstelde voor de informatieavond. De buurtbewoners lieten zich graag bijpraten en kregen zo een inkijk in het spel dat volgend jaar wordt opgevoerd. Schrijver Henny Lenkens verzorgde een inleiding over de inhoud van het spel, een ander bestuurslid gaf een uiteenzetting over de beoogde verkeersmaatregelen.

Voorzitter Nicole van Hoof van Stichting Openluchtspel Oploo zegde de buurtbewoners toe dat ze in de aanloop naar de opvoeringen op gezette tijden zullen worden geïnformeerd.

189 views0 comments
bottom of page