top of page
Search
  • Writer's pictureJ. Verhoeven

Decorbouwers timmeren er op los


De decorbouwers stonden al enkele weken te trappelen om te kunnen beginnen, maar op zaterdag 22 april was het dan eindelijk zover. Enkele voorbesprekingen onder leiding van Geert-Jan Jansen van de Regiegroep leverden de gewenste tekeningen op van de bepalende gebouwen en elementen die nodig zijn om het spel ‘In de schaduw van de rômfabriek’ neer te zetten.

Samen met schrijver Henny Lenkens had Geert-Jan op het buitenterrein van de voormalige zuivelfabriek de contouren van de gebouwen uitgezet, rekening houdend met de zichtlijnen van het publiek op de tribune. Toen de positie was bepaald, kwamen de decorbouwers in actie. Ze pakten de draad voortvarend op en timmerden er meteen stevig op los. Ook werd een positie bepaald, waar tijdens het spel de schoorsteen van de fabriek komt te staan.

De komende weken zullen naast deze timmermannen ook lassers en andere technische specialisten hun bijdrage gaan leveren. En als het er allemaal recht overeind staat komen de schilders en behangers opdraven, zodat het publiek in september een meer dan verrassende inkijk krijgt in wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in en rond de gebouwen heeft afgespeeld.

66 views0 comments
bottom of page