top of page
Search
  • Writer's pictureJ. Verhoeven

Deel 2 achtergrondverhalen in Omstreeks: Winkel, bakkerij en Café Jan Hendriks

SINT ANTHONIS - Een sprekende foto, gemaakt in 1940, is het laatste complete portret van het gezin van middenstander Jan Hendriks, want binnen één jaar na dat fotomoment overleed zijn echtgenote Jaan Hendriks-Hermens. Met hulp van zijn drie vlijtige dochters kon hij de kruidenierswinkel, bakkerij en café toch voortzetten.

Een zondagse foto van het gezin van middenstander Hendriks in 1940. Zittend Jan en Jaan Hendriks-Hermens, staand v.l.n.r. hun dochters Miet, Nella en Nolda.

Voor de Sambeekse Hoek was de zaak aan Den Hoek 11 die Jan Hendriks in 1912 kocht van de familie Schiks ongetwijfeld het centrum van de buurtschap. Niet alleen konden de bewoners hier brood en kruidenierswaren kopen, maar hier werden ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld. De vrouwen buurten in het knusse winkeltje, de mannen zochten het ernaast gelegen café op. “Ik ga naar Jan Hendriks”, was een gevleugelde uitspraak in de buurtschap. In het café werd door buurtbewoners gekaart (rikken), maar het was ook de vaste vergaderplaats van het bestuur van de ernaast gelegen zuivelfabriek De Eendracht, het Veefonds en andere boerenorganisaties. Logisch dat deze zaak en zijn bewoners in september prominent aanwezig zijn in het openluchtspel ‘In de schaduw van de rômfabriek’.

Jan Hendriks, die zelf brood bakte, was bij het overlijden van Jaan op 57-jarige leeftijd weduwnaar geworden. Zijn vlotte dochters Nolda, Miet en Nella, die in 1944 respectievelijk 31, 27 en 24 jaar oud waren, hadden de taken verdeeld. Miet en Nella bedienden de klanten in de winkel en in het café en Nolda bezorgde het brood en deed de huishouding. En als het nodig was, sprongen ze elkaar bij.

In 1944, toen de oorlog ook aan Den Hoek op zijn hevigst was, werden de kruidenierswaren schaars. “Alles is op de bon”, zei de bevolking over het landelijke systeem van distributiebonnen. Suiker, koffie en tabak waren alleen op rantsoen te krijgen, maar voor brood klopten de buurtbewoners nooit tevergeefs aan bij Jan Hendriks. Met hard werken en zuinigheid wist het gezin zich door de oorlog te slepen.

Dit is deel 2 van een 5-delige serie in de aanloop naar het openluchtspel ‘In de

schaduw van de rômfabriek’, dat in september acht keer wordt opgevoerd bij de voormalige zuivelfabriek aan Den Hoek in Sint Anthonis. Zie ook www.openluchtspeloploo.com.

131 views0 comments
bottom of page